Wettelijk toegestaan – ramen tinten

Over het onderwerp autoruiten blinderen heeft het Landelijk Parket Team Verkeer Openbaar Ministerie (voorheen het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie) op 29 december 2009 kort samengevat het onderstaande geschreven.

Wetgeving

In Nederland is het niet toegestaan om de voorste autoruiten te voorzien van folies of coatings die de lichtdoorlatendheid beperken. De Europese richtlijn 92/22/EEG is helder over de norm waaraan autoruiten moeten voldoen. De lichtdoorlatendheid van de voorruit moet bij toelating van het voertuig minimaal 75% zijn en de lichtdoorlatendheid van de zijruiten aan de voorkant moet minimaal 70% zijn. De achterruit en achterzijruiten (vanaf de B-stijl) mogen wel zijn voorzien van een folie of coating, mits het voertuig beschikt over een rechterbuitenspiegel. Voor alle duidelijkheid: 100% is volledige lichtdoorlatendheid.

Controles

De politie controleert auto’s met donker getinte ruiten. Daarvoor hebben zij de beschikking over een apparaat dat de lichtdoorlatendheid van autoruiten meet: de tintman. In de Regeling Voertuigen is opgenomen dat als de lichtdoorlatendheid van de voorruit en/of de naast de bestuurder aanwezige zijruiten (voorportieren) minder is dan 55%, de overtreder een proces-verbaal krijgt. Daarnaast kan het kentekenbewijs deel 1 (A) worden ingevorderd. In dat geval heeft de eigenaar vier weken de tijd om ervoor te zorgen dat het voertuig weer aan de gestelde eisen voldoet.

Tintacar

Tintacar heeft een gecertificeerd meetmiddel en is specifiek bedoeld voor het meten van lichtdoorlatendheid. Het apparaat is een lichtdoorlatendheidsmeter, waarmee de politie snel en betrekkelijk eenvoudig kan vaststellen of de lichtdoorlatendheid van autoruiten voldoende is.

Limiet lichtdoorlatendheid

Als de politie ziet dat de voorruit of de voorste zijruiten van een auto zijn geblindeerd of naar mening van de constaterend ambtenaar te weinig licht doorlaten, wordt de tintman ingezet om vast te stellen of de limiet van de lichtdoorlatendheid is overschreden. De lichtdoorlatendheid van de voorruit en van de voorste zijruiten moet minimaal 55% zijn (PX65). De achterruit en achterzijruiten (vanaf de B-stijl) mogen wel zijn voorzien van een folie of coating, mits het voertuig beschikt over een rechterbuitenspiegel.

Meetcellen

Aan twee zijden van de ruit wordt een meetcel bevestigd. De cellen zien elkaar door de ruit heen en meten daarbij hoeveel licht de ruit doorlaat. In de praktijk is het tegenwoordig zo dat bijna alle autoruiten vanaf de fabriek aan al van licht getint zijn waardoor de lichtdoorlatendheid al lager is dan men zou verwachten. Het is daarom verstandig om voor een folie aan te laten brengen, de lichtdoorlatendheid van de ruit te laten controleren. Dit om te voorkomen dat de combinatie van ruit en gewenste folie minder dan de toegelaten 55% zal zijn.

Tintacar helpt u graag en gratis bij het meten van de lichtdoorlatendheid van uw ruiten (eventueel met al aangebrachte folie)! Maakt u hiervoor een afspraak, zodat u ontspannen en met een goed gevoel kunt genieten van uw auto.

TintaCar – Protects more than your car…

Bel ons vandaag nog! Tel 06 – 234 11 687  l   Email: info@tintacar.nl